Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Uchwała Nr II/13/2014 z dnia 27.12.2014 r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2015 rok
Uchwała Nr II/12/2014 z dnia 27.12.2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Burmistrza Gminy Zagórów
Uchwała Nr II/11/2014 z dnia 27.12.2014 r.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2015
Uchwała Nr II/10/2014 z dnia 27.12.2014 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032
Uchwała Nr II/9/2014 z dnia 27.12.2014 r.
zmieniająca uchwałę Nr XV/179/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
Uchwała Nr II/8/2014 z dnia 27.12.2014 r.
w sprawie: stawek dotacji przedmiotowych na 2015 roku udzielonych z budżetu gminy
Uchwała Nr II/7/2014 z dnia 27.12.2014 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2014
Uchwała Nr II/6/2014 z dnia 27.12.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok.
Uchwała Nr II/5/2014 z dnia 27.12.2014 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014-2032
Uchwała Nr I/4/2014 z dnia 1.12.2014 r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
Uchwała Nr I/3/2014 z dnia 1.12.2014 r.
w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
Uchwała Nr I/2/2014 z dnia 1.12.2014 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Zagórowa
Uchwała Nr I/1/2014 z dnia 1.12.2014 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Zagórowa