Wyszukiwarka:

2012

Uchwała Nr XI/137/2012 z dnia 27.04.2012r.
 

Uchwała Nr XI/137/2012

Rady Miejskiej Zagórowa

z dnia 27 kwietnia 2012 roku

zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032.

 

                Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i w związku z § 3 Uchwałą Nr IX/111/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032,  Burmistrz Gminy Zagórów zarządza, co następuje:

 

§ 1.  W Uchwale Nr IX/111/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032 zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2012 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 16 marca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W  pkt 1 załącznika Nr 1 do Uchwały dokonuje się zmian:

 • - w wierszu 1,
 • w kolumnie rok 2012:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 406.317,00 tj. do kwoty  zł.- 25.565.656,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 202.988,00 tj. do kwoty  zł.- 23.280.664,00

 • w kolumnie rok 2014:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 30.000,00 tj. do kwoty  zł.- 24.030.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 30.000,00 tj. do kwoty  zł.- 23.987.000,00

 • w kolumnie rok 2015:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 24.515.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 24.515.000,00

 • w kolumnie rok 2016:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 25.015.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 25.015.000,00

 • w kolumnie rok 2017:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 25.515.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 25.515.000,00

 • w kolumnie rok 2018:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 26.015.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 26.015.000,00

 • w kolumnie rok 2019:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 26.515.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 26.515.000,00

 • w kolumnie rok 2020:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 27.015.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 27.015.000,00

 • w kolumnie rok 2021:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 27.515.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 27.515.000,00

 • w kolumnie rok 2022:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 28.015.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 28.015.000,00

 • w kolumnie rok 2023:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 28.515.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 28.515.000,00

 • w kolumnie rok 2024:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 29.015.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 29.015.000,00

 • w kolumnie rok 2025:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 29.515.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 29.515.000,00

 • w kolumnie rok 2026:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 30.015.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 30.015.000,00

 • w kolumnie rok 2027:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 30.515.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 30.515.000,00

 • w kolumnie rok 2028:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 31.015.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 31.015.000,00

 • w kolumnie rok 2029:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 31.515.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 31.515.000,00

 • w kolumnie rok 2030:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 32.015.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 32.015.000,00

 • w kolumnie rok 2031:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 32.515.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 32.515.000,00

 • w kolumnie rok 2032:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 33.015.000,00

- Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 33.015.000,00

 

 • - w wierszu 1b, w kolumnie rok 2012:

- z tego: dochody majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 203.329,00 tj.

  do kwoty zł.- 2.284.992,00

 

 • - w wierszu 1c, w kolumnie rok 2012:

- w tym: ze sprzedaży majątku zwiększa się o kwotę zł.- 11.000,00 tj.

  do kwoty zł.- 11.000,00

 

 • - w wierszu 2, w kolumnie rok 2012:

- Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych

   papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę zł.- 519.317,00 tj. do kwoty

   zł.- 21.577.022,00

 

 • - w wierszu 2a, w kolumnie rok 2012:

- w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę

   zł.- 273.118,00 tj. do kwoty zł.- 10.970.049,00

 

 • - w wierszu 3,
 • w kolumnie rok 2012:

- Różnica zmniejsza się o kwotę zł.- 113.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.988.634,00

 • w kolumnie rok 2014:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 30.000,00 tj. do kwoty  zł.- 2.665.000,00

 • w kolumnie rok 2015:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 2.470.000,00

 • w kolumnie rok 2016:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 2.550.000,00

 • w kolumnie rok 2017:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 2.800.000,00

 • w kolumnie rok 2018:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.000.000,00

 

 • w kolumnie rok 2019:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.000.000,00

 • w kolumnie rok 2020:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.580.000,00

 • w kolumnie rok 2021:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.450.000,00

 • w kolumnie rok 2022:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.450.000,00

 • w kolumnie rok 2023:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.450.000,00

 • w kolumnie rok 2024:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.400.000,00

 • w kolumnie rok 2025:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.400.000,00

 • w kolumnie rok 2026:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.400.000,00

 • w kolumnie rok 2027:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.130.000,00

 • w kolumnie rok 2028:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.130.000,00

 • w kolumnie rok 2029:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.030.000,00

 • w kolumnie rok 2030:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.030.000,00

 • w kolumnie rok 2031:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 2.980.000,00

 • w kolumnie rok 2032:

- Różnica zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 2.980.000,00

 

 • - w wierszu 6,
 • w kolumnie rok 2012:

- Środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę zł.- 113.000,00 tj. do kwoty zł.- 4.448.064,00

 • w kolumnie rok 2014:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 30.000,00 tj. do kwoty  zł.- 2.665.000,00

 • w kolumnie rok 2015:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 2.470.000,00

 • w kolumnie rok 2016:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 2.550.000,00

 • w kolumnie rok 2017:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 2.800.000,00

 • w kolumnie rok 2018:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.000.000,00

 • w kolumnie rok 2019:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.000.000,00

 • w kolumnie rok 2020:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.580.000,00

 • w kolumnie rok 2021:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.450.000,00

 • w kolumnie rok 2022:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.450.000,00

 • w kolumnie rok 2023:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.450.000,00

 • w kolumnie rok 2024:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.400.000,00

 • w kolumnie rok 2025:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.400.000,00

 • w kolumnie rok 2026:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.400.000,00

 • w kolumnie rok 2027:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.130.000,00

 • w kolumnie rok 2028:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.130.000,00

 • w kolumnie rok 2029:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.030.000,00

 • w kolumnie rok 2030:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 3.030.000,00

 • w kolumnie rok 2031:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 2.980.000,00

 • w kolumnie rok 2032:

- Środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 2.980.000,00

 • - w wierszu 7,
 • w kolumnie rok 2014:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 30.000,00 tj. do kwoty  zł.- 1.465.000,00

 • w kolumnie rok 2015:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 1.250.000,00

 • w kolumnie rok 2016:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 1.050.000,00

 • w kolumnie rok 2017:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 1.000.000,00

 • w kolumnie rok 2018:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 1.000.000,00

 • w kolumnie rok 2019:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 1.000.000,00

 • w kolumnie rok 2020:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 1.000.000,00

 • w kolumnie rok 2021:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 950.000,00

 • w kolumnie rok 2022:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 950.000,00

 • w kolumnie rok 2023:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 950.000,00

 • w kolumnie rok 2024:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 900.000,00

 • w kolumnie rok 2025:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 900.000,00

 • w kolumnie rok 2026:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 900.000,00

 • w kolumnie rok 2027:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 630.000,00

 • w kolumnie rok 2028:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 630.000,00

 • w kolumnie rok 2029:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 530.000,00

 • w kolumnie rok 2030:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 530.000,00

 • w kolumnie rok 2031:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 480.000,00

 • w kolumnie rok 2032:

- Spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 480.000,00

 

 • - w wierszu 7a,
 • w kolumnie rok 2014:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 30.000,00 tj. do kwoty zł.- 965.000,00

 • w kolumnie rok 2015:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 750.000,00

 • w kolumnie rok 2016:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2015:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 750.000,00

 • w kolumnie rok 2016:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2017:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2018:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2019:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2020:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                       

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2021:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2022:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2023:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2024:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2025:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2026:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2027:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2028:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2029:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                       

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2030:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2031:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2032:

- z tego: rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych                      

  zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 330.000,00

 

 • - w wierszu 9, w kolumnie rok 2012:

- Środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę zł.- 113.000,00 tj. do kwoty  zł.- 863.400,00

 

 • - w wierszu 10, w kolumnie rok 2012:

- Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę zł.- 187.000,00 tj. do kwoty zł.-  7.663.400,00

 

 • - w wierszu 10b, w kolumnie rok 2012:

- w tym: na  projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

   pkt 2 zwiększa się o kwotę zł.- 167.000,00 tj. do kwoty zł.-  627.000,00

 

 • - w wierszu 11, w kolumnie rok 2012:

- kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych zwiększa się o kwotę

   zł.- 300.000,00 tj. do kwoty zł.- 6.800.000,00

 

 • - w wierszu 11a, w kolumnie rok 2012:

- w tym: na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 300.000,00 tj. do kwoty zł.- 3.735.336,00

 

 • - w wierszu 13,
 • w kolumnie rok 2012:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 300.000,00 tj. do kwoty zł.- 11.120.000,00

 • w kolumnie rok 2013:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 300.000,00 tj. do kwoty zł.- 9.745.000,00

 • w kolumnie rok 2014:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 270.000,00 tj. do kwoty zł.- 8.780.000,00

 • w kolumnie rok 2015:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 255.000,00 tj. do kwoty zł.- 8.030.000,00

 • w kolumnie rok 2016:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 240.000,00 tj. do kwoty zł.- 7.480.000,00

 • w kolumnie rok 2017:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 225.000,00 tj. do kwoty zł.- 6.930.000,00

 • w kolumnie rok 2018:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 210.000,00 tj. do kwoty zł.- 6.380.000,00

 • w kolumnie rok 2019:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 195.000,00 tj. do kwoty zł.- 5.830.000,00

 • w kolumnie rok 2020:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 180.000,00 tj. do kwoty zł.- 5.280.000,00

 • w kolumnie rok 2021:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 165.000,00 tj. do kwoty zł.- 4.730.000,00

 • w kolumnie rok 2022:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 150.000,00 tj. do kwoty zł.- 4.180.000,00

 • w kolumnie rok 2023:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 135.000,00 tj. do kwoty zł.- 3.630.000,00

 • w kolumnie rok 2024:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 120.000,00 tj. do kwoty zł.- 3.080.000,00

 • w kolumnie rok 2025:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 105.000,00 tj. do kwoty zł.- 2.530.000,00

 • w kolumnie rok 2026:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 90.000,00 tj. do kwoty zł.- 1.980.000,00

 • w kolumnie rok 2027:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 75.000,00 tj. do kwoty zł.- 1.650.000,00

 • w kolumnie rok 2028:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 60.000,00 tj. do kwoty zł.- 1.320.000,00

 • w kolumnie rok 2029:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 45.000,00 tj. do kwoty zł.- 990.000,00

 • w kolumnie rok 2030:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 30.000,00 tj. do kwoty zł.- 660.000,00

 • w kolumnie rok 2031:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2032:

- kwota długu zwiększa się o kwotę zł.- 0,00 tj. do kwoty zł.- 0,00

 

 • - w wierszu 16,
 • w kolumnie rok 2014:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 30.000,00 tj. do kwoty zł.- 965.000,00

 • w kolumnie rok 2015:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 750.000,00

 • w kolumnie rok 2016:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2017:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2018:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2019:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2020:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2021:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2022:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2023:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2024:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2025:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2026:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2027:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2028:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2028:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2029:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2030:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2031:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2032:

- kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą   

   zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 330.000,00

 

 • - w wierszu 18,
 • w kolumnie rok 2012:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 43,01% zastępuje się wskaźnikiem 43,50%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 42,21% zastępuje się wskaźnikiem 42,71%

 • w kolumnie rok 2013:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 39,85% zastępuje się wskaźnikiem 41,12%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 39,85% zastępuje się wskaźnikiem 41,12%

 • w kolumnie rok 2014:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 35,46% zastępuje się wskaźnikiem 36,54%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 35,46% zastępuje się wskaźnikiem 36,54%

 • w kolumnie rok 2015:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 31,73% zastępuje się wskaźnikiem 32,76%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 31,73% zastępuje się wskaźnikiem 32,76%

 • w kolumnie rok 2016:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 28,96% zastępuje się wskaźnikiem 29,90%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 28,96% zastępuje się wskaźnikiem 29,90%

 • w kolumnie rok 2017:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 26,29% zastępuje się wskaźnikiem 27,16%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 26,29% zastępuje się wskaźnikiem 27,16%

 • w kolumnie rok 2018:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 23,73% zastępuje się wskaźnikiem 24,52%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 23,73% zastępuje się wskaźnikiem 24,52%

 • w kolumnie rok 2019:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 21,26% zastępuje się wskaźnikiem 21,99%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 21,26% zastępuje się wskaźnikiem 21,99%

 • w kolumnie rok 2020:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 18,89% zastępuje się wskaźnikiem 19,54%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 18,89% zastępuje się wskaźnikiem 19,54%

 • w kolumnie rok 2021:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 16,60% zastępuje się wskaźnikiem 17,19%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 16,601% zastępuje się wskaźnikiem 17,19%

 • w kolumnie rok 2022:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 14,39% zastępuje się wskaźnikiem 14,92%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 14,39% zastępuje się wskaźnikiem 14,92%

 • w kolumnie rok 2023:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 12,26% zastępuje się wskaźnikiem 12,73%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 12,26% zastępuje się wskaźnikiem 12,73%

 • w kolumnie rok 2024:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 10,21% zastępuje się wskaźnikiem 10,62%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 10,21% zastępuje się wskaźnikiem 10,62%

 • w kolumnie rok 2025:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 8,22% zastępuje się wskaźnikiem 8,57%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 8,22% zastępuje się wskaźnikiem 8,57%

 • w kolumnie rok 2026:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 6,30% zastępuje się wskaźnikiem 6,60%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 6,30% zastępuje się wskaźnikiem 6,60%

 • w kolumnie rok 2027:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 5,16% zastępuje się wskaźnikiem 5,41%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 5,16% zastępuje się wskaźnikiem 5,41%

 • w kolumnie rok 2028:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 4,06% zastępuje się wskaźnikiem 4,26%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 4,06% zastępuje się wskaźnikiem 4,26%

 • w kolumnie rok 2029:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 3,00% zastępuje się wskaźnikiem 3,14%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 3,00% zastępuje się wskaźnikiem 3,14%

 • w kolumnie rok 2030:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 1,97% zastępuje się wskaźnikiem 2,06%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 1,97% zastępuje się wskaźnikiem 2,06%

 • w kolumnie rok 2031:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 0,97% zastępuje się wskaźnikiem 1,01%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 0,97% zastępuje się wskaźnikiem 1,01%

 • w kolumnie rok 2032:

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 0,00% zastępuje się wskaźnikiem 0,00%

- Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)

  Wskaźnik 0,00% zastępuje się wskaźnikiem 0,00%

 

 • - w wierszu 19,
 • w kolumnie rok 2012:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 14,25% zastępuje się wskaźnikiem 14,02%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 6,24% zastępuje się wskaźnikiem 6,14%

 • w kolumnie rok 2013:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 7,91% zastępuje się wskaźnikiem 7,91%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 7,07% zastępuje się wskaźnikiem 7,07%

 • w kolumnie rok 2014:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 5,98% zastępuje się wskaźnikiem 6,10%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 5,98% zastępuje się wskaźnikiem 6,10%

 • w kolumnie rok 2015:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 5,04% zastępuje się wskaźnikiem 5,10%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 5,04% zastępuje się wskaźnikiem 5,10%

 • w kolumnie rok 2016:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 4,14% zastępuje się wskaźnikiem 4,20%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 4,14% zastępuje się wskaźnikiem 4,20%

 • w kolumnie rok 2017:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 3,86% zastępuje się wskaźnikiem 3,92%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 3,86% zastępuje się wskaźnikiem 3,92%

 • w kolumnie rok 2018:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 3,79% zastępuje się wskaźnikiem 3,84%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 3,79% zastępuje się wskaźnikiem 3,84%

 • w kolumnie rok 2019:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 3,72% zastępuje się wskaźnikiem 3,77%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 3,72% zastępuje się wskaźnikiem 3,77%

 • w kolumnie rok 2020:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 3,65% zastępuje się wskaźnikiem 3,70%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 3,65% zastępuje się wskaźnikiem 3,70%

 • w kolumnie rok 2021:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 3,40% zastępuje się wskaźnikiem 3,45%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 3,40% zastępuje się wskaźnikiem 3,45%

 • w kolumnie rok 2022:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 3,34% zastępuje się wskaźnikiem 3,39%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 3,34% zastępuje się wskaźnikiem 3,39%

 • w kolumnie rok 2023:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 3,28% zastępuje się wskaźnikiem 3,33%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 3,28% zastępuje się wskaźnikiem 3,33%

 • w kolumnie rok 2024:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 3,05% zastępuje się wskaźnikiem 3,10%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 3,05% zastępuje się wskaźnikiem 3,10%

 • w kolumnie rok 2025:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 3,00% zastępuje się wskaźnikiem 3,05%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 3,00% zastępuje się wskaźnikiem 3,05%

 • w kolumnie rok 2026:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 2,95% zastępuje się wskaźnikiem 3,00%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 2,95% zastępuje się wskaźnikiem 3,00%

 • w kolumnie rok 2027:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 2,02% zastępuje się wskaźnikiem 2,06%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 2,02% zastępuje się wskaźnikiem 2,06%

 • w kolumnie rok 2028:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 1,98% zastępuje się wskaźnikiem 2,03%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 1,98% zastępuje się wskaźnikiem 2,03%

 • w kolumnie rok 2029:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 1,63% zastępuje się wskaźnikiem 1,68%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 1,63% zastępuje się wskaźnikiem 1,68%

 • w kolumnie rok 2030:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 1,61% zastępuje się wskaźnikiem 1,66%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 1,61% zastępuje się wskaźnikiem 1,66%

 • w kolumnie rok 2031:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 1,43% zastępuje się wskaźnikiem 1,48%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 1,43% zastępuje się wskaźnikiem 1,48%

 • w kolumnie rok 2032:

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (bez wyłączeń)

   Wskaźnik 1,41% zastępuje się wskaźnikiem 1,45%

- Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp

   (po uwzględnieniu wyłączeń)

   Wskaźnik 1,41% zastępuje się wskaźnikiem 1,45%

 

 • - w wierszu 20,
 • w kolumnie rok 2012:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 5,96% zastępuje się wskaźnikiem 4,67%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 9,72% zastępuje się wskaźnikiem 9,72%

 • w kolumnie rok 2013:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 9,00% zastępuje się wskaźnikiem 9,00%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 7,50% zastępuje się wskaźnikiem 7,07%

 • w kolumnie rok 2014:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 8,72% zastępuje się wskaźnikiem 8,83 %

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 6,70% zastępuje się wskaźnikiem 6,27%

 • w kolumnie rok 2015:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 7,98% zastępuje się wskaźnikiem 8,04%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 7,89% zastępuje się wskaźnikiem 7,50%

 • w kolumnie rok 2016:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 8,14% zastępuje się wskaźnikiem 8,20%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 8,57% zastępuje się wskaźnikiem 8,62%

 • w kolumnie rok 2017:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 9,16% zastępuje się wskaźnikiem 9,21%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 8,28% zastępuje się wskaźnikiem 8,36%

 • w kolumnie rok 2018:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 9,75% zastępuje się wskaźnikiem 9,80%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 8,43% zastępuje się wskaźnikiem 8,48%

 • w kolumnie rok 2019:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 9,57% zastępuje się wskaźnikiem 9,62%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 9,02% zastępuje się wskaźnikiem 9,07%

 • w kolumnie rok 2020:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 11,54% zastępuje się wskaźnikiem 11,59%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 9,49% zastępuje się wskaźnikiem 9,54%

 • w kolumnie rok 2021:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 11,04% zastępuje się wskaźnikiem 11,08%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 10,29% zastępuje się wskaźnikiem 10,34%

 • w kolumnie rok 2022:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 10,84% zastępuje się wskaźnikiem 10,89%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 10,72% zastępuje się wskaźnikiem 10,76%

 • w kolumnie rok 2023:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 10,65% zastępuje się wskaźnikiem 10,70%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 11,14% zastępuje się wskaźnikiem 11,19%

 • w kolumnie rok 2024:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 10,47% zastępuje się wskaźnikiem 10,51%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 10,84% zastępuje się wskaźnikiem 10,89%

 • w kolumnie rok 2025:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 10,29% zastępuje się wskaźnikiem 10,33%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 10,65% zastępuje się wskaźnikiem 10,70%

 • w kolumnie rok 2026:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 10,12% zastępuje się wskaźnikiem 10,16%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 10,47% zastępuje się wskaźnikiem 10,51%

 • w kolumnie rok 2027:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 9,23% zastępuje się wskaźnikiem 9,27%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 10,29% zastępuje się wskaźnikiem 10,33%

 • w kolumnie rok 2028:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 9,08% zastępuje się wskaźnikiem 9,12%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 9,88% zastępuje się wskaźnikiem 9,92%

 • w kolumnie rok 2029:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 8,94% zastępuje się wskaźnikiem 8,98%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 9,48% zastępuje się wskaźnikiem 9,52%

 • w kolumnie rok 2030:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 8,80% zastępuje się wskaźnikiem 8,84%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 9,08% zastępuje się wskaźnikiem 9,12%

 • w kolumnie rok 2031:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 8,66% zastępuje się wskaźnikiem 8,70%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 8,94% zastępuje się wskaźnikiem 8,98%

 • w kolumnie rok 2032:

- Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku

  Wskaźnik 8,53% zastępuje się wskaźnikiem 8,57%

- Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp

   Wskaźnik 8,80% zastępuje się wskaźnikiem 8,84%

 

 • - w wierszu 21,
 • w kolumnie rok 2012:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik14,25 % zastępuje się wskaźnikiem 14,02%

 • w kolumnie rok 2013:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 7,91% zastępuje się wskaźnikiem7,91%

 • w kolumnie rok 2014:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 5,98% zastępuje się wskaźnikiem 6,10%

 • w kolumnie rok 2015:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 5,04% zastępuje się wskaźnikiem 5,10%

 • w kolumnie rok 2016:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 4,14% zastępuje się wskaźnikiem 4,20%

 • w kolumnie rok 2017:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 3,86% zastępuje się wskaźnikiem 3,92%

 • w kolumnie rok 2018:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 3,79% zastępuje się wskaźnikiem 3,84%

 • w kolumnie rok 2019:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 3,72% zastępuje się wskaźnikiem 3,77%

 • w kolumnie rok 2020:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 3,65% zastępuje się wskaźnikiem 3,70%

 • w kolumnie rok 2021:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 3,40% zastępuje się wskaźnikiem 3,45%

 • w kolumnie rok 2022:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 3,34% zastępuje się wskaźnikiem 3,39%

 • w kolumnie rok 2023:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 3,28% zastępuje się wskaźnikiem 3,33%

 • w kolumnie rok 2024:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 3,05% zastępuje się wskaźnikiem 3,10%

 • w kolumnie rok 2025:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 3,00% zastępuje się wskaźnikiem 3,05%

 • w kolumnie rok 2026:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 2,95% zastępuje się wskaźnikiem 3,00%

 • w kolumnie rok 2027:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 2,02% zastępuje się wskaźnikiem 2,06%

 • w kolumnie rok 2028:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 1,98% zastępuje się wskaźnikiem 2,03%

 • w kolumnie rok 2029:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 1,63% zastępuje się wskaźnikiem 1,68%

 • w kolumnie rok 2030:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 1,61% zastępuje się wskaźnikiem 1,66%

 • w kolumnie rok 2031:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 1,43% zastępuje się wskaźnikiem 1,48%

 • w kolumnie rok 2032:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)

  Wskaźnik 1,41% zastępuje się wskaźnikiem 1,45%

 

 • - w wierszu 22,
 • w kolumnie rok 2012:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 6,24% zastępuje się wskaźnikiem 6,14%

 • w kolumnie rok 2013:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 7,07% zastępuje się wskaźnikiem 7,07%

 • w kolumnie rok 2014:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 5,98% zastępuje się wskaźnikiem 6,10%

 • w kolumnie rok 2015:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 5,04% zastępuje się wskaźnikiem 5,10%

 • w kolumnie rok 2016:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 4,14%zastępuje się wskaźnikiem 4,20%

 • w kolumnie rok 2017:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 3,86% zastępuje się wskaźnikiem 3,92%

 • w kolumnie rok 2018:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 3,79% zastępuje się wskaźnikiem 3,84%

 • w kolumnie rok 2019:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 3,72% zastępuje się wskaźnikiem 3,77%

 • w kolumnie rok 2020:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 3,65% zastępuje się wskaźnikiem 3,70%

 • w kolumnie rok 2021:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 3,40% zastępuje się wskaźnikiem 3,45%

 • w kolumnie rok 2022:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 3,34% zastępuje się wskaźnikiem 3,39%

 • w kolumnie rok 2023:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 3,28% zastępuje się wskaźnikiem 3,33%

 • w kolumnie rok 2024:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 3,05% zastępuje się wskaźnikiem 3,10%

 • w kolumnie rok 2025:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 3,00% zastępuje się wskaźnikiem 3,05%

 • w kolumnie rok 2026:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 2,95% zastępuje się wskaźnikiem 3,00%

 • w kolumnie rok 2027:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 2,02% zastępuje się wskaźnikiem 2,06%

 • w kolumnie rok 2028:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 1,98% zastępuje się wskaźnikiem 2,03%

 • w kolumnie rok 2029:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 1,63% zastępuje się wskaźnikiem 1,68%

 • w kolumnie rok 2030:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 1,61% zastępuje się wskaźnikiem 1,66%

 • w kolumnie rok 2031:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 1,43% zastępuje się wskaźnikiem 1,48%

 • w kolumnie rok 2032:

- Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu

   wyłączeń)

   Wskaźnik 1,41% zastępuje się wskaźnikiem 1,45%

 

      22) w wierszy 23,

 • w kolumnie rok 2012:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 202.988,00 tj. do kwoty  zł.- 23.280.664,00

 • w kolumnie rok 2014:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 30.000,00 tj. do kwoty  zł.- 23.987.000,00

 • w kolumnie rok 2015:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 24.515.000,00

 • w kolumnie rok 2016:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 25.015.000,00

 • w kolumnie rok 2017:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 25.515.000,00

 • w kolumnie rok 2018:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 26.015.000,00

 • w kolumnie rok 2019:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 26.515.000,00

 • w kolumnie rok 2020:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 27.015.000,00

 • w kolumnie rok 2021:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 27.515.000,00

 • w kolumnie rok 2022:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 28.015.000,00

 • w kolumnie rok 2023:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 28.515.000,00

 • w kolumnie rok 2024:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 29.015.000,00

 • w kolumnie rok 2025:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 29.515.000,00

 • w kolumnie rok 2026:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 30.015.000,00

 • w kolumnie rok 2027:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 30.515.000,00

 • w kolumnie rok 2028:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 31.015.000,00

 • w kolumnie rok 2029:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 31.515.000,00

 • w kolumnie rok 2030:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 32.015.000,00

 • w kolumnie rok 2031:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 32.515.000,00

 • w kolumnie rok 2032:

                - Dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 33.015.000,00

 

23) w wierszu 24, w kolumnie rok 2012:

- Wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę zł.- 519.317,00 tj. do kwoty  zł.- 22.097.022,00

 

24) w wierszu 25,

 • w kolumnie rok 2012:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę zł.- 316.329,00 tj. do kwoty zł.- 1.183.642,00

 • w kolumnie rok 2014:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 30.000,00 tj. do kwoty zł.- 2.122.000,00

 • w kolumnie rok 2015:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 1.970.000,00

 • w kolumnie rok 2016:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 2.050.000,00

 • w kolumnie rok 2017:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 2.350.000,00

 • w kolumnie rok 2018:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 2.550.000,00

 • w kolumnie rok 2019:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 2.550.000,00

 • w kolumnie rok 2020:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 3.130.000,00

 • w kolumnie rok 2021:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 3050.000,00

 • w kolumnie rok 2022:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 3.050.000,00

 • w kolumnie rok 2023:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 3.050.000,00

 • w kolumnie rok 2024:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 3.050.000,00

 • w kolumnie rok 2025:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 3.050.000,00

 • w kolumnie rok 2026:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 3.050.000,00

 • w kolumnie rok 2027:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 2.830.000,00

 • w kolumnie rok 2028:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 2.830.000,00

 • w kolumnie rok 2029:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 2.830.000,00

 • w kolumnie rok 2030:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 2.830.000,00

 • w kolumnie rok 2031:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 2.830.000,00

 • w kolumnie rok 2032:

- Dochody bieżące - wydatki bieżące zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty zł.- 2.830.000,00

 

25) w wierszu 26,

 • w kolumnie rok 2012:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 406.317,00 tj. do kwoty  zł.- 25.565.656,00

 • w kolumnie rok 2014:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 30.000,00 tj. do kwoty  zł.- 24.030.000,00

 • w kolumnie rok 2015:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 24.515.000,00

 • w kolumnie rok 2016:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 25.015.000,00

 • w kolumnie rok 2017:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 25.515.000,00

 • w kolumnie rok 2018:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 26.015.000,00

 • w kolumnie rok 2019:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 26.515.000,00

 • w kolumnie rok 2020:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 27.015.000,00

 • w kolumnie rok 2021:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 27.515.000,00

 • w kolumnie rok 2022:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 28.015.000,00

 • w kolumnie rok 2023:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 28.515.000,00

 • w kolumnie rok 2024:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 29.015.000,00

 • w kolumnie rok 2025:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 29.515.000,00

 • w kolumnie rok 2026:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 30.015.000,00

 • w kolumnie rok 2027:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 30.515.000,00

 • w kolumnie rok 2028:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 31.015.000,00

 • w kolumnie rok 2029:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 31.515.000,00

 • w kolumnie rok 2030:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 32.015.000,00

 • w kolumnie rok 2031:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 32.515.000,00

 • w kolumnie rok 2032:

- Dochody ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 33.015.000,00

 

26) w wierszu 27, w kolumnie rok 2012:

- Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę zł.- 706.317,00 tj. do kwoty  zł.- 29.760.422,00

 

       27) w wierszu 28,

 • w kolumnie rok 2012:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 300.000,00 tj. do kwoty  zł.- 4.194.766,00

 • w kolumnie rok 2014:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 30.000,00 tj. do kwoty  zł.- 965.000,00

 • w kolumnie rok 2015:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 750.000,00

 • w kolumnie rok 2016:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2017:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2018:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2019:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2020:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2021:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2022:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2023:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2024:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2025:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2026:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2027:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2028:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2029:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2030:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2031:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2032:

- Wynik budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 

        28) w wierszu 29, w kolumnie rok 2012:

- Przychody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 300.000,00 tj. do kwoty  zł.- 7.259.430,00

 

         29) w wierszu 30,

 • w kolumnie rok 2014:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 30.000,00 tj. do kwoty  zł.- 965.000,00

 • w kolumnie rok 2015:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 750 .000,00

 • w kolumnie rok 2016:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2017:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2018:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2019:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2020:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2021:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2022:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2023:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2024:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2025:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2026:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2027:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2028:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2029:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2030:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2031:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2032:

- Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 

       30) w wierszu 24,

 • w kolumnie rok 2014:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 45.000,00 tj. do kwoty  zł.- 980.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 45.000,00 tj. do kwoty  zł.- 980.000,00

 • w kolumnie rok 2015:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 750.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 750.000,00

 • w kolumnie rok 2016:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2017:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2018:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2019:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2020:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2021:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2022:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2023:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2024:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2025:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2026:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2027:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

                w kolumnie rok 2028:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2029:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2030:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2031:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2032:

- Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazana

    w [poz. 6), z tego: zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

- nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 

       31) w wierszu 25,

 • w kolumnie rok 2014:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 45.000,00 tj. do kwoty  zł.- 980.000,00

 • w kolumnie rok 2015:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 750.000,00

 • w kolumnie rok 2016:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2017:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2018:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2019:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2020:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2021:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2022:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2023:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2024:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2025:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2026:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 550.000,00

 • w kolumnie rok 2027:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2028:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2029:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2030:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2031:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 • w kolumnie rok 2032:

- Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą:

   spłata długu zwiększa się o kwotę zł.- 15.000,00 tj. do kwoty  zł.- 330.000,00

 

       32) w wierszu 26, w kolumnie rok 2012

- Sposób spłacenia deficytu zwiększa się o kwotę zł.- 300.000,00 tj. do kwoty

   zł.- 4.194.766,00

- kredyty, pożyczki zwiększa się o kwotę zł.- 300.000,00 tj. do kwoty zł.- 3.735.336,00

 

  2. Ustala się jednolity tekst załącznika Nr 1 w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszej 

      uchwały.

  3. Objaśnienia przyjętych wartości otrzymują brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej

      uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                       

 

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                        /-/ Romualda Matusiak

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2032 

Objaśnienia do Wieloeletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2032 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Anna Parus (27/04/2012 14:42:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Anna Parus (09/05/2012 14:43:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Anna Parus (09/05/2012 14:47:49)
Lista wiadomości
Uchwała Nr XVI/197/2013 z dnia 22.02.2013 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
Uchwała Nr XV/191/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2013r
Uchwała Nr XV/190/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XV/189/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Trąbczyn Dworski, oznaczonej numerem geodezyjnym 87/1 o powierzchni 0,0318 ha
Uchwała Nr XV/188/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w Zagórowie, oznaczonej numerem działki 894/3 o powierzchni 0,0708 ha
Uchwała Nr XV/187/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XV/186/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem własności budynku, położonej w obrębie geodezyjnym Oleśnica, oznaczonej numerem geodezyjnym 261/1 o powierzchni 0,0639 ha stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A w Warszawie
Uchwała Nr XV/185/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XV/184/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zagórów
Uchwała Nr XV/183/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca składania deklaracji
Uchwała Nr XV/182/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty
Uchwała Nr XV/179/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na zadania z zakresu Prawa wodnego, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją
Uchwała Nr XV/174/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2012
Uchwała Nr XV/181/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie budżetu na 2013 rok
Uchwała Nr XV/180/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
Uchwała Nr XV/178/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2013 roku udzielonych z budżetu gminy
Uchwała Nr XV/177/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki na wyprzedzające finansowanie
Uchwała Nr XV/176/2012 z dnia 28.12.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Uchwała Nr XV/175/2012 z dnia 28.12.2012 r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
Uchwała Nr XIV/157/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIV/156/2012 z dnia 23.11.2012 r. UCHWAŁA ZOSTAŁA UCHYLONA
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, terminu i miejsca jej składania
Uchwała Nr XIV/155/2012 z dnia 23.11.2012 r. - UCHWAŁA ZOSTAŁA UCHYLONA
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości i stawki tej opłaty
Uchwała Nr XIV/163/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do Porozumienia o Współpracy dot. Realizacji Lokalnej Strategii na Rzecz Rozwoju Trzeciego Sektora w Powiecie Słupeckim
Uchwała Nr XIV/171/2012 z dnia 23.11.2012 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
Uchwała Nr XIV/172/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Uchwała Nr XIV/173/2012 z dnia 23.11.2012 r.
utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczania siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIV/170/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów, położonej w m. Łazińsk Pierwszy, oznaczonej numerem działki 73/1
Uchwała Nr XIV/169/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Łazińsk Pierwszy, o numerze geodezyjnym 190/1 i powierzchni 0,1120 ha. stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIV/168/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w Zagórowie, oznaczonej numerami działek 1079/11 i 1079/15 o łącznej powierzchni 0,0687 ha stanowiącej własność Państwa Mariana i Bożeny Nykel
Uchwała Nr XIV/167/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XIV/166/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgodny na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XIV/165/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIV/164/2012 z dnia 23.11.2012 r.
zmieniająca uchwałę nr VII/85/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 września 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
Uchwała Nr XIV/162/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie Rocznego programu współpracy gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.
Uchwała Nr XIV/161/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Zagórów na okres 01.01.2013 r. - 31.12.2013 r.
Uchwała Nr XIV/160/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego
Uchwała Nr XIV/159/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XIV/158/2012 z dnia 23.11.2012 r.
w sprawie podatku od nieruchomości
Uchwała Nr XIII/154/2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zmian w składzie osobowym stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
Uchwała Nr XIII/153/2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zbycia w trybie przetargu, prawa własności nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Zagórów, oznaczonej numerami 7/2 i 7/6 o łącznej powierzchni 0,3800 ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIII/152/2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie wyznaczenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny
Uchwała Nr XIII/151/2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie uchwalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Zagórów
Uchwała Nr XIII/150/2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr XIII/149/2012 z dnia 31.08.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Uchwała Nr XII/144/2012 z dnia 22.06.2012 r.
zmieniająca uchwałę nr VII/85/2011 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 30 września 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w miejskim Przedszkolu Samorządowym w Zagórowie
Uchwała Nr XII/140/2012 z dnia 22.06.2012 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów miasta Zagórów
Uchwała Nr XII/147/2012 z dnia 22.06.2012 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.
Uchwała Nr XII/143/2012 z dnia 22.06.2012 r.
w sprawie podziłu Gminy Zagórów na okregi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych
Uchwała Nr XII/142/2012 z dnia 22.06.2012 r.
w sprawie absolutorium dla Burmistrza Gminy Zagórów
Uchwała Nr XII/141/2012 z dnia 22.06.2012 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Zagórów za 2011r
Uchwała Nr XI/136/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zadania „Umocnienie wałów przeciwpowodziowych na Czarnej Strudze" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej
Uchwała Nr XI/129/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zagórów w roku 2012
Uchwała Nr XI/138/2012 z dnia 27.04.2012r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok
Uchwała Nr XI/137/2012 z dnia 27.04.2012r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
Uchwała Nr XI/139/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego
Uchwała Nr XI/135/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości na czas nieoznaczony
Uchwała Nr XI/134/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała Nr XI/133/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Trąbczyn, o numerze geodezyjnym 7 i powierzchni 0,1500ha stanowiącej własność Gminy Zagórów
Uchwała Nr XI/132/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Kościołków, obręb geodezyjny Wrąbczyn Górski o numerze 733/1 i powierzchni 0,2062 ha
Uchwała Nr XI/131/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Łazińsku
Uchwała Nr XI/130/2012 z dnia 27.04.2012 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Kopojnie
Uchwała nr X/128/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Słupeckiego.
Uchwała nr X/127/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edwarda Stelmasika na działalność Burmistrza Gminy Zagórów
Uchwała nr X/124/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Słupcy
Uchwała nr X/123/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie gruntów użytkowanych rolniczo na okres pięciu lat
Uchwała nr X/122/2012 zdnia 17.02.2012r.
w sprawie wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Zagórów
Uchwała nr X/121/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy roku 2013 środków stanowiących fundusz sołecki
Uchwała nr X/120/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2012
Uchwała nr X/119/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r.
Uchwała Nr X/118/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kopojnie
Uchwała Nr X/117/2012 z dnia 17.02.2012r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Łazińsku