Wyszukiwarka:

2010

Lista wiadomości
Uchwała Nr III/8/2010 z dnia 29.12.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Uchwała Nr III/5/2010 z dnia 29.12.2010r.
w sprawie budżetu na 2011 rok
Uchwała nr III/12/2010 z dnia 29.12.2010r.
w sprawie planu pracy Rady Miejskiej i Komisji na 2011r
Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 29.12.2010r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerach geodezyjnych 1272/1 i 1272/5 o łącznej powierzchni 0,0882 ha stanowiącej własność Państwa Henryka i Urszuli Ulatowskich
Uchwała Nr III/10/2010 z dnia 29.12.2010r.
w sprawie nabycia w zasób mienia komunalnego nieruchomości położonej w miejscowości Zagórów o numerach geodezyjnych 1273/1 i 1273/5 o łącznej powierzchni 0,0916 ha stanowiącej własność Państwa Andrzeja i Katarzyny Bernat
Uchwała Nr III/9/2010 z dnia 29.12.2010r.
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Zagórów na nieruchomość będącą własnością osoby prawnej
Uchwała Nr III/7/2010 z dnia 29.12.2010r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają po upływie roku budżetowego 2010
Uchwała nr III/6/2010 z dnia 29.12.2010r.
w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2011-2021
Uchwała nr II/4/2010 z dnia 02.12.2010r.
w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Miejskiej Zagórowa
Uchwała nr II/3/2010 z dnia 02.12.2010r.
w sprawie składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Zagórowa
Uchwała nr I/2/2010 z dnia 02.12.2010r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Zagórowa
Uchwała nr I/1/2010 z dnia 02.12.2010r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Zagórowa