Wyszukiwarka:

Uchwały 2006

Lista wiadomości
Uchwała Nr XXXIII/177/2006 z dnia 25.10.2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Uchwała Nr XXXII/176/2006 z dnia 27.09.2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Uchwała Nr XXXI/174/2006 z dnia 30.06.2006r.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na terenie Gminy i Miasta Zagórów dla przeprowadzenia wyborów do rady miejskiej, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyboru burmistrza w 2006r.
Uchwała Nr XXXI/172/2006 z dnia 30.06.2006r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Uchwała Nr XXXI/170/2006 z dnia 30.06.2006.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXX/169/2006 z dnia 19.05.2006r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Uchwała nr XXX/166/2006 z dnia 19.05.2006r.
zmieniająca uchwałę nr XXI/114/2005 z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Zagórów
Uchwała Nr XXIX/165/2006 z dnia 27.04.2006r.
w sprawie uchwalenia Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
Uchwała nr XXVIII/162/2006 z dnia 24.02.2006r.
w sprawie zmiany Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/118/2005 z dnia 30.03.2006r.
Uchwała nr XXVIII/161/2006 z dnia 24.02.2006r.
w sprawie przystąpienia Gminy Zagórów do partnerstwa lokalnego zwanego Lokalną Grupą Działania tworzonego w ramach projektu "Rzeka WARTA odkrycia - partnerstwo na rzecz rozwoju Ziemi Nadwarciańskiej" realizowanego w ramach Pilotażowego Programu
Uchwała nr XXVIII/160/2006 z dnia 24.02.2006r.
w sprawie Programu współpracy Gminy Zagórów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2006.
Uchwała Nr XXVIII/159/2006 z dnia 24.02.2006r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Uchwała Nr XXVIII/158/2006 z dnia 24.02.2006r.
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Uchwała Nr XXVIII/157/2006 z dnia 24.02.2006r.
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych na 2006 rok udzielonych z budżetu gminy
Uchwała Nr XXVIII/156/2006 z dnia 24.02.2006r.
w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Zagórów na rok 2006
Uchwała Nr XXVIII/155/2006 z dnia 24.02.2006r.
w sprawie uchwalenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006r.