Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 19/2017 z dnia 10.08.2017r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2017 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 18/2017 z dnia 04.08.2017r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 17/2017 z dnia 04.08.2017r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 16/2017 z dnia 21.07.2017r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
Zarządzenie Nr 15/2017 z dnia 12.07.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 14/2017 z dnia 30.06.2017r.
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu za korzystanie z samochodu prywatnego na potrzeby podróży służbowej oraz określenia początku podróży służbowej
Zarządzenie Nr 13/2017 z dnia 23.05.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 12/2017 z dnia 26.04.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 11/2017 z dnia 14.03.2017r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2016 rok
Zarządzenie Nr 10/2017 z dnia 15.02.2017r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia 14.02.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 08.02.2017r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku
Zarządzenie Nr 7/2017 z dnia 27.01.2017r.
w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Zagórów jest organem prowadzącym
Zarządzenie Nr 6/2017 z dnia 27.01.2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok
Zarządzenie Nr 5/2017 z dnia 17.01.2017r.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów
Zarządzenie Nr 4/2017 z dnia 17.01.2017r.
w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Zagórów dla samorządowej instytucji kultury
Zarządzenie Nr 3/2017 z dnia 11.01.2017r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania gminnego planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 03.01.2017r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań w sprawach o przyznanie jednorazowego świadczenia oraz wydawania w tych sprawach decyzji
Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03.01.2017r.
w sprawie ustalenia terminu zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa Sołectwa Anielewo