Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 44/2016 z dnia 30.12.2016 r.
w sprawie określenia inwestycji, które nie podlegają kontynuacji
Zarządzenie Nr 43/2016 z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 42/2016 z dnia 29.12.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 41/2016 z dnia 29.12.2016 r.
zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032
Zarządzenie Nr 40/2016 z dnia 20.12.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 39/2016 z dnia 02.12.2016 r.
w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku VAT w Gminie Zagórów i jej jednostkach budżetowych
Zarządzenie Nr 38/2016 z dnia 30.11.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 37/2016 z dnia 24.11.2016 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym
Zarządzenie Nr 36/2016 z dnia 17.11.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 35/2016 z dnia 09.11.2016 r.
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2017 rok
Zarządzenie Nr 34/2016 z dnia 09.11.2016 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2017-2032
Zarządzenie Nr 33/2016 z dnia 31.10.2016 r.
w sprawie wprowadzenia regulaminu przewozów szkolnych uczniów niepełnosprawnych organizowanych przez Gminę Zagórów
Zarządzenie Nr 32/2016 z dnia 28.10.2016 r.
w sprawie zmiany chwały budżetowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 31/2016 z dnia 18.10.2016 r.
w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zagórowie
Zarządzenie Nr 30/2016 z dnia 18.10.2016 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 12.10.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 10.10.2016 r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 27/2016 z dnia 10.10.2016 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko inspektora ds. kancelaryjnych i obsługi sekretariatu w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 26/2016 z dnia 05.10.2016 r.
w sprawie powołania rzeczoznawców do przeprowadzenia szacowania wartości rynkowej zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego
Zarządzenie Nr 25/2016 z dnia 30.09.2016 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 24/2016 z dnia 30.09.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 23/2016 z dnia 08.09.2016 r.
w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Zagórowie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej
Zarządzenie Nr 22/2016 z dnia 06.09.2016 r.
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Zarządzenie Nr 21/2016 z dnia 31.08.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 20/2016 z dnia 29.08.2016 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja- projekty konkursowe.
Zarządzenie Nr 19/2016 z dnia 29.08.2016 r.
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 18/2016 z dnia 10.08.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 17/2016 z dnia 04.08.2016 r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2016 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 16/2016 z dnia 29.07.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 15/2016 z dnia 27.07.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 14/2016 z dnia 27.07.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 13/2016 z dnia 27.07.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 12/2016 z dnia 30.05.2016 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 11/2016 z dnia 25.05.2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 10/2016 z dnia 09.05.2016r.
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 9/2016 z dnia 09.05.2016r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko specjalisty ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 8/2016 z dnia 27.04.2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 7/2016 z dnia 01.04.2016 r.
w sprawie zasad przygotowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 dla szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Zagórów
Zarządzenie Nr 6/2016 z dnia 31.03.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 5/2016 z dnia 14.03.2016 r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2015 rok
Zarządzenie Nr 4/2016 z dnia 29.02.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok
Zarządzenie Nr 3/2016 z dnia 25.02.2016 r.
w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego i upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
Zarządzenie Nr 2/2016 z dnia 05.02.2016 r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku
Zarządzenie Nr 1/2016 z dnia 29.01.2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok