Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 31.12.2015 r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 65/2015 z dnia 30.12.2015 r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032
Zarządzenie Nr 64/2015 z dnia 30.12.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.
Zarządzenie Nr 63/2015 z dnia 21.12.2015 r.
w spawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 62/2015 z dnia 16.12.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 10.12.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 30.11.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 20.11.2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 09.11.2015 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 57/2015 z dnia 09.11.2015 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Zagórów na 2016 rok
Zarządzenie Nr 56/2015 z dnia 09.11.2015 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2016-2032
Zarządzenie Nr 55/2015 z dnia 03.11.2015 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie
Zarządzenie Nr 54/2015 z dnia 26.10.2015 r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów
Zarządzenie Nr 53/2015 z dnia 25.10.2015 r.
w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łukomiu oraz uzupełnienia minimalnego składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łukomiu powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zarządzenie Nr 52/2015 z dnia 23.10.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 51/2015 z dnia 08.10.2015 r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Zarządzenie Nr 50/2015 z dnia 08.10.2015 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 49/2015 z dnia 02.10.2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Zarządzenie Nr 48/2015 z dnia 30.09.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 47/2015 z dnia 22.09.2015 r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032
Zarządzenie Nr 46/2015 z dnia 08.09.2015 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie Nr 45/2015 z dnia 07.09.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 44/2015 z dnia 24.08.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie ich przewozu do i ze szkół i przedszkola na terenie Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 43/2015 z dnia 24.08.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 42/2015 z dnia 24.08.2015 r.
w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji do spraw Referendum Nr 6 w Zagórowie powołanej dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 41/2015 z dnia 12.08.2015 r.
w sprawie ustalenia normy paliwa, zasad korzystania z pojazdów służbowych i prawidłowego rozliczania
Zarządzenie Nr 40/2015 z dnia 12.08.2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.
Zarządzenie Nr 39/2015 z dnia 04.08.2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w Gminie Zagórów na potrzeby przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 06 września 2015r.
Zarządzenie Nr 38/2015 z dnia 31.07.2015 r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2015 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2015 rok.
Zarządzenie Nr 37/2015 z dnia 31.07.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 36/2015 z dnia 29.07.2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 35/2015 z dnia 29.07.2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 34/2015 z dnia 29.07.2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 33/2015 z dnia 29.07.2015 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 32/2015 z dnia 20.07.2015 r.
w sprawie powołania w Urzędzie Gminy w Zagórowie Administratora Systemu oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego
Zarządzenie Nr 31/2015 z dnia 02.06.2015 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 30/2015 z dnia 01.06.2015 r.
w sprawie ustalenia stawek i zasad naliczania czynszu dzierżawnego gruntów stanowiących własność Gminy Zagórów, wykorzystywanych na cele rolnicze
Zarządzenie Nr 29/2015 z dnia 29.05.2015 r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
Zarządzenie Nr 28/2015 z dnia 29.05.2015 r.
zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 27/2015 z dnia 21.05.2015 r.
w sprawie uzupełnienia minimalnego składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łukomiu powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.
Zarządzenie Nr 26/2015 z dnia 21.05.2015 r.
w sprawie uzupełnienia minimalnego składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Zagórowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 24 maja 2015 r.
Zarządzenie Nr 25/2015 z dnia 04.05.2015 r.
w sprawie: powołania zespołu do spraw opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 24/2015 z dnia 28.04.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 23/2015 z dnia 28.04.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 22/2015 z dnia 27.04.2015 r.
w sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
Zarządzenie Nr 21/2015 z dnia 24.04.2015 r.
w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w Gminie Zagórów na potrzeby przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2015r.
Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 22.04.2015 r.
w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Zagórowie powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.
Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 17.04.2015 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 17.04.2015 r.
w sprawie uzupełnienia minimalnego składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łukomiu powołanej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 13.04.2015 r.
w sprawie powołania komisji do ustalenia norm zużycia paliwa w samochodach służbowych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 13.04.2015 r.
w sprawie powołania składu osobowego komisji do likwidacji druków ścisłego zarachowania
Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 10.04.2015 r.
w sprawie: odwołania członka Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów.
Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok
Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 17.03.2015 r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2014 rok.
Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 27.02.2015 r.
zmieniające terminy zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów,Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie
Zarządzenie Nr 9/2015 z dnia 27.02.2015 r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032
Zarządzenie Nr 8/2015 z dnia 17.02.2015 r.
w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich w celu wyboru Sołtysów, Rad Sołeckich, Zarządu Osiedla oraz Przewodniczącego Zarządu Osiedla w Zagórowie
Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 16.02.2015 r.
w sprawie ustalenia procedury określającej tryb wydania przez Burmistrza Gminy Zagórów upoważnień do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
Zarządzenie Nr 6/2015 z dnia 05.02.2015 r.
w sprawie: ustalenia normy zużycia paliwa, zasad korzystania z pojazdu służbowego i prawidłowego rozliczania
Zarządzenie Nr 5/2015 z dnia 05.02.2015 r.
w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku
Zarządzenie Nr 4/2015 z dnia 03.02.2015 r.
w sprawie powołania Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 03.02.2015 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 21 .01.2015 r.
w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 20 .01.2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok