Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 38/2014 z dnia 29.12.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Zarządzenie Nr 37/2014 z dnia 10.12.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Zarządzenie Nr 36/2014 z dnia 28.11.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 14.11.2014 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
Zarządzenie Nr 34/2014 z dnia 14.11.2014 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zagórowie
Zarządzenie Nr 33/2014 z dnia 12.11.2014 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta na 2015 rok
Zarządzenie Nr 32/2014 z dnia 12.11.2014 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2015-2032
Zarządzenie Nr 31/2014 z dnia 06.10.2014 r.
w sprawie wprowadzenia Planu Operacyjnego Ochrony przed Powodzią dla Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 30/2014 z dnia 02.10.2014 r.
w sprawie: utworzenia Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego i Gminnego Magazynu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 29/2014 z dnia 30.09.2014 r.
w sprawie dokonania przeglądu ankiet bezpieczeństwa osobowego oraz powołania Komisji celem dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne
Zarządzenie Nr 28/2014 z dnia 30.09.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Zarządzenie Nr 27/2014 z dnia 01.09.2014 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie Nr 26/2014 z dnia 25.08.2014 r.
w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 25/2014 z dnia 25.08.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Zarządzenie Nr 24/2014 z dnia 19.08.2014 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 23/2014 z dnia 18.08.2014 r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 22/2014 z dnia 31.07.2014 r.
w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 30.000 Euro w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 21/2014 z dnia 31.07.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Zarządzenie Nr 20/2014 z dnia 29.07.2014 r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2014 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2014 rok
Zarządzenie Nr 19/2014 z dnia 22.07.2014 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 18/2014 z dnia 01.07.2014 r.
w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
Zarządzenie Nr 17/2014 z dnia 30.06.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Zarządzenie Nr 16/2014 z dnia 18.06.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 15/2014 z dnia 09.06.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Zarządzenie Nr 14/2014 z dnia 09.06.2014 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorów (skontrum) w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
Zarządzenie Nr 13/2014 z dnia 30.05.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Zarządzenie Nr 12/2014 z dnia 30.05.2014 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta w Zagórowie
Zarządzenie Nr 11/2014 z dnia 30.05.2014 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
Zarządzenie nr 10/2014 z dnia 06.05.2014 r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie nr 9/2014 z dnia 05.05.2014 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
Zarządzenie nr 8/2014 z dnia 05.05.2014 r.
w sprawie uzupełnienia minimalnego składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Trąbczynie i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Łukomiu powołanych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.
Zarządzenie nr 6a/2014 z dnia 01.04.2014 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie nr 7/2014 z dnia 17.04.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Zarządzenie nr 6/2014 z dnia 31.03.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Zarządzenie nr 5/2014 z dnia 17.03.2014 r.
w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów – urzędnika wyborczego Gminy Zagórów
Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 17.03.2014 r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2013 rok
Zarządzenie nr 3/2014 z dnia 06.02.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok
Zarządzenie Nr 2/2014 z dnia 06.02.2014 r.
w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadań o charakterze publicznym na 2014 rok
Zarządzenie Nr 1/2014 z dnia 31.01.2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok