Wyszukiwarka:

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 41/2013 z dnia 31.12.2013 r.
w sprawie stawek opłat za zajęcie dróg wewnętrznych położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 40/2013 z dnia 31.12.2013 r.
w spawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Zarządzenie N 39/2013 z dnia 16.12.2013 r.
w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o wartości zamówienia szacunkowej do 14.000 Euro w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie nr 38/2013 z dnia 10.12.2013 r.
w sprawie planu i regulaminu środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Zagórów
Zarządzenie nr 37/2013 z dnia 02.12.2013 r.
w sprawie wprowadzenia systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 36/2013 z dnia 29.11.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Zarządzenie Nr 35/2013 z dnia 25.11.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 34/2013 z dnia 12.11.2013 r.
w sprawie projektu budżetu Gminy i Miasta Zagórów na 2014 rok.
Zarządzenie Nr 33/2013 z dnia 12.11.2013 r.
w sprawie ustalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2014 - 2032
Zarządzenie Nr 32/2013 z dnia 28.10.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej
Zarządzenie Nr 31/2013 z dnia 01.10.2013 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie Nr 30/2013 z dnia 30.09.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Zarządzenie Nr 29/2013 z dnia 05.09.2013 r.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w Gminie Zagórów
Zarządzenie Nr 28/2013 z dnia 30.08.2013 r.
w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 26a/2013 z dnia 20.08.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Zarządzenie Nr 25/2013 z dnia 01.08.2013 r.
w sprawie podziału kompetencji pomiędzy Burmistrzem, Zastępcą Burmistrza, Sekretarzem i skarbnikiem Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 27/2013 z dnia 30.08.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Zarządzenie Nr 12/2013 z dnia 24.07.2013 r.
w sprawie odwołania dyrektora szkoły
Zarządzenie Nr 26/2013 z dnia 01.08.2013 r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2013 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2013 rok
Zarządzenie Nr 9/2013 z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Zagórów
Zarządzenie Nr 24/2013 z dnia 01.08.2013 r.
w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu za korzystanie z samochodu prywatnego na potrzeby podróży służbowej oraz określenia początku podróży służbowej
Zarządzenie Nr 23/2013 z dnia 29.07.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 22/2013 z dnia 29.07.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Zarządzenie Nr 21/2013 z dnia 24.07.2013 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości
Zarządzenie Nr 20/2013 z dnia 24.07.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 19/2013 z dnia 24.07.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 18/2013 z dnia 24.07.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 17/2013 z dnia 28.06.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Zarządzenie Nr 16/2013 z dnia 02.07.2013 r.
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej nieruchomości, ustalonej przy ogłoszeniu pierwszego przetargu
Zarządzenie Nr 14/2013 z dnia 14.06.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 13/2013 z dnia 28.05.2013 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 11/2013 z dnia 15.05.2013 r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
Zarządzenie Nr 8/2013 z dnia 26.04.2013 r.
w sprawie miany uchwały budżetowej na 2013 rok
Zarządzenie Nr 7/2013 z dnia 29.03.2013 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem dla Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 6/2013 z dnia 29.03.2013 r.
w sprawie powołania zespołu ds. opracowania, wdrożenia i utrzymania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 5/2013 z dnia 29.03.2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok
Zarządzenie Nr 4/2013 z dnia 01.04.2013 r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2012 rok
Zarządzenie Nr 3/2013 z dnia 19.02.2013 r.
w sprawie podziału środków finansowych na wsparcie realizacji zadań o charakterze publicznym na 2013 rok
Zarządzenie Nr 2/2013 z dnia 30.01.2013 r.
zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Zagórów na lata 2013-2032
Zarządzenie Nr 1/2013 z dnia 02.01.2013 r.
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej