Wyszukiwarka:

2011r.

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 44/2011 z dnia 30.11.2011r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Zagórowie
Zarządzenie Nr 43/2011 z dnia 30.11.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 42/2011 z dnia 14.11.2011 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Zagórów na lata 2012-2032
Zarządzenie Nr 41/2011 z dnia 14.11.2011r.
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2012 rok
Zarządzenie Nr 40/2011 z dnia 31.10.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 39/2011 z dnia 20.10.2011r.
w sprawie powołania komisji konkursowej rozpatrującej oferty otwartych konkursów na realizację zadań publicznych
Zarządzenie Nr 38/2011 z dnia 20.10.2011r.
w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za usługi komunalne - wywóz nieczystości płynnych świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
Zarządzenie Nr 37/2011 z dnia 11.10.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Zarządzenie nr 36/2011 z dnia 19.09.2011r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Zarządzenie Nr 35/2011 z dnia 15.09.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 34/2011 z dnia 07.09.2011r.
w sprawie wprowadzenia planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 31/2011 z dnia 26.08.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 33/2011 z dnia 31.08.2011r.
w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wys
Zarządzenie Nr 32/2011 z dnia 31.08.2011r.
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Zagórów
Zarządzenie Nr 30/2011 z dnia 01.08.2011r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 29/2011 z dnia 01.08.2011r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2011 roku i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 28/2011 z dnia 25.07.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 25/2011 z dnia 21.07.2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 27/2011 z dnia 25.07.2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 26/2011 z dnia 25.07.2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 24/2011 z dnia 11.07.2011r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 23/2011 z dnia 13.06.2011r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora
Zarządzenie Nr 22/2011 z dnia 13.06.2011r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
Zarządznie Nr 21/2011 z dnia 13.06.2011r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola
Zarządzenie Nr 20/2011 z dnia 13.06.2011r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 13.06.2011r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły
Zarządzenie Nr 18/2011 z dnia 09.06.2011r.
w sprawie zatwierdzenia konkursów na dyrektorów szkół i przedszkola
Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 25.05.2011r.
w sprawie określenia regulaminu komisji konkursowych powołanych przez Burmistrza Gminy Zagórów do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów: 1. Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie 2. Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w
Zarządzenie Nr 16/2011 z dnia 24.05.2011r.
w sprawie powołania składu komisji rozpatrującej wnioski o przyznanie świadczeń ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
Zarządzenie Nr 15/2011 z dnia 24.05.2011r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Zagórowie
Zarządzenie Nr 14/2011 z dnia 23.05.2011r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Zagórowie
Zarządzenie Nr 13 /2011 z dnia 23.05.2011r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie
Zarządzenie Nr 12 /2011 z dnia 23.05.2011r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łukomiu
Zarządzenie Nr 11 /2011 z dnia 23.05.2011r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Michała Okurzałego w Zagórowie
Zarządzenie Nr 10/2011 z dnia 23.05.2011r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Trąbczynie
Zarządzenie Nr 9/2011 z dnia 19.05.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 7/2011 z dnia 15.04.2011r.
w sprawie instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 6/2011 z dnia 31.03.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok
Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 17.03.2011r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2010 rok
Zarządzenie Nr 4/2011 z dnia 01.02.2011r.
w sprawie wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 3/2011 z dnia 01.02.2011r.
w sprawie ustalenia rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Zagórowie, które są i nie są otwierane w Sekretariacie Urzędu
Zarządzenie Nr 2/2011 z dnia 01.02.2011r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 1/2011 z dnia 31.01.2011r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok