Wyszukiwarka:

2010r.

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 28/2010 z dnia 12.10.2010r.
w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Zagórowie w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
Zarządzenie Nr 32/2010 z dnia 10.11.2010r.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Zagórów
Zarządzenie Nr 31 /2010 z dnia 10.11.2010r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
Zarządzenie Nr 38/2010 z dnia 31.12.2010r.
w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu i materiałów obrony cywilnej, stanu bazy magazynowej, oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 37/2010 z dnia 30.12.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Zarządzenie Nr 36/2010 z dnia 03.12.2010r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Zarządzenie Nr 35/2010 z dnia 30.11.201r.
w sprawie: ustalenia procedur postępowania przy ustalaniu oceny pracy dyrektora szkoły, placówki lub zespołu oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
Zarządzenie Nr 34/2010 z dnia 30.11.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Zarządzenie Nr 33/2010 z dnia 17.11.2010r.
w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Zagórowie do podpisywania korespondencji z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Gminy
Zarządzenie Nr 27/2010 z dnia 30.09.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Zarządzenie Nr 29/2010 z dnia 12.10.2010r.
zmieniające skład osobowy Gminnego Biura Spisowego
Zarządzenie Nr 26/2010 z dnia 15.09.2010r.
sprawie: upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez
Zarządzenie Nr 25/2010 z dnia 27.08.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 24/2010 z dnia 09.08.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 21/2010 z dnia 28.07.2010r.
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za II kwartał 2010 roku
Zarządzenie Nr 19/2010 z dnia 08.07.2010r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 11/2010 z dnia 04.0.52010r.
w sprawie wprowadzenia "Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych".
Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 08.04.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych.
Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 30.03.2010r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zamówień Publicznych, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
Zarządzenie nr 5/2010 z dnia 15.03.2010r.
w sprawie ustalenia zasad procedur kontroli zarządczej
Zarządzenie Nr 23/2010 z dnia 09.08.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Zarządzenie Nr 22/2010 z dnia 28.07.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Zarządzenie Nr 20/2010 z dnia 28.07.2010r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów
Zarządzenie Nr 18/2010 z dnia 21.06.2010r.
w sprawie powołania komisji dokonującej oględzin, ustalenia szkód i szacowania strat w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Zagórów poniesionych w wyniku powodzi w maju 2010 r.
Zarządzenie Nr 17/2010 z dnia 21.06.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Zarządzenie Nr 15/2010 z dnia 31.05.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Zarządzenie Nr 16/2010 z dnia 16.06.2010r.
w sprawie powołania komisji dokonującej oględzin, ustalenia szkód i szacowania strat w infrastrukturze technicznej gminy Zagórów poniesionych w wyniku powodzi w maju 2010 r.
Zarządzenie Nr 13/2010 z dnia 20.05.2010r.
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 18.O5.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010
Zarządzenie Nr 14/2010 z dnia 24.05.2010r.
w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
Zarządzenie Nr 10/2010 z dnia 30.04.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 31.03.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 16.03.2010r.
w sprawie archiwizacji i udostępniania dokumentów związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 15.03.2010r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych
Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 10.03.2010r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2009 rok
Zarządzenie Nr 2/10 z dnia 16.02.2010 r.
w sprawie zatwierdzenia stawek jednostkowych usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie
Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 04.01.2010 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowych do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych