Wyszukiwarka:

2009r.

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 15/2009 z dnia 8.06.2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 14/2009 z dnia 8.06.2009r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 13/2009 z dnia 08.06.2009r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 12/2009 z dnia 08.06.2010r.
w sprawie sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 12/2010 z dnia 18.05.2010r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 rok
Zarządzenie Nr 33/2009 z dnia 31.12.2009r
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Zarządzenie Nr 32/2009 z dnia 04.12.2009 r.
w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 31/2009 z dnia 04.12.2009r.
w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych
Zarządzenie Nr 30/2009 z dnia 04.12.2009r.
sprawie wprowadzenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych oraz Polityki bezpieczeństwa danych osobowych
Zarządzenie Nr 28/2009 z dnia 13.11.2009r.
w sprawie opracowania miejsko -gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności i zwierząt i mienia
Zarządzenie Nr 26/2009 z dnia 12.11.2009r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 23/2009 z dnia 10.09.2009r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Zagórowie
Zarządzenie Nr 22/2009 z dnia 02.09.2009r.
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru końcowego inwestycji p.n. Przebudowa rowu w miejscowości Trąbczyn
Zarządzenie Nr 20/2009 z dnia 04.08.2009r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 19/2009 z dnia 31.07.2009r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2009 rok
Zarządzenie Nr 17/2009 z dnia 30.06.2009r.
w sprawie przekazania sprzętu medycznego
Zarządzenie Nr 7/09 z dnia 09.03.2009r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy
Zarządzenie Nr 6/09 z dnia 09.03.2009r.
w sprawie ustalenia Procedur postępowania na wypadek pogorszenia jakości wody w zakresie parametrów mikrobiologicznych i fizyko- chemicznych dostarczanej w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 4/2009 z dnia 16.01.2009r.
w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych
Zarzadzenie z nr 3/2009 z dnia 15.01.2009r.
w sprawie planu i metod dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 2/2009 z dnia 15.01.2009r.
w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów w szkołach prowadzonych przez Gminę Zagórów
Zarządzenie Nr 1/2009 z dnia 15.01.2009r.
w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Zarządzenie Nr 29/2009 z dnia 30.11.2009r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Zarządzenie Nr 26/2009 z dnia 12.11.2009r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 27/2009 z 13.11.2009r.
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2010 rok
Zarządzenie Nr 25/2009 z dnia 30.10.2009r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Zarządzenie Nr 24/2009 dnia 30.09.2009r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Zarządzenie Nr 21/2009 z dnia 31.08.2009r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Zarządzenie Nr 18/2009 z dnia 31.07.2009r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok
Zarządzenie Nr 8/2009 z dnia 31.03.2009.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2009 rok