Wyszukiwarka:

2008r.

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 35/2008 z dnia 02.12.2008.
w sprawie organizacji handlu na terenie miasta Zagórowa
Zarządzenie Nr 14/2008 z 14.05.2008.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
Zarządzenie Nr 13/2008 z 01.04.2008.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zarządzenie Nr 11/2008 z 11.03.2008.
w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łazińsku
Zarządzenie Nr 9/2008 z 29.02.2008.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok
Zarządzenie Nr 8/2008 z 29.02.2008.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2007 rok
Zarządzenie Nr 4/2008 z 08.01.2008.
w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 EURO ze środków budżetu Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 3/2008 z 08.01.2008.
w sprawie powołania składu osobowego Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 2/2008 z 08.01.2008
w sprawie powołania składu osobowego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 1/2008 z 07.01.2008.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok