Wyszukiwarka:

2007r.

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 30/2007 z dia 05.10.2007.
w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia wizji lokalnej
Zarządzenie Nr 29/2007 z dnia 28.09.2007.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Zarządzenie Nr 26/2007 z dnia 11.09.2007.
W sprawie powołania komisji do zniszczenia dokumentów zawierających wiadomości tajemnicy służbowej, pozostających na stanie kancelarii tajnej Urzędu Miejskiego, a które na podstawie ustawy z dnia 22.01.1999r. o ochronie informacji niejawnych art. 86
Zarządzenie Nr 25/2007 z dnia 31.08.2007.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Zarządzenie Nr 23/2007 z dnia 01.08.2007.
sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu dzieci z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Michalinowie Oleśnickim, w tym dzieci na wózkach
Zarządzenie Nr 22/2007 z dnia 31.07.2007.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Zarządzenie Nr 21/2007 z dnia 25.07.2007.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2007 roku
Zarządzenie Nr 20/2007 z dnia 16.07.2007.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na remont ulic Kasztanowej, Lipowej i Wierzbowej w Zagórowie
Zarządzenie Nr 18 /2007 z dnia 12.06.2007.
w sprawie: regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Myszakówku
Zarządzenie Nr 17 /2007 z dnia 04.06.2007.
w sprawie: regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łazińsku
Zarządzenie Nr 13/2007 z dnia 31.05.2007.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Zarządzenie Nr 12/2007 z dnia 14.05.2007.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na udzielenie kredytu w kwocie 700.000,00 zł na sfinansowanie budowy przedszkola w Zagórowie
Zarządzenie Nr 9/2007 z dnia 30.03.2007.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2007 rok
Zarządzenie Nr 8/2007 z dnia 21.03.2007.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania w sytuacji wystąpienia skażenia promieniotwórczego
Zarządzenie Nr 7/2007 z dnia 13.03.2007.
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy
Zarządzenie Nr 6/2007 z dnia 13.03.2007.
w sprawie zatwierdzenia cen za usługi sprzętu ZGKiUW w Zagórowie
Zarządzenie Nr 5/2007 z dnia 12.03.2007.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2006 rok
Zarządzenie nr 4/2007 z dnia 27.02.2007.
w sprawie odwołania Pana Włodzimierza Chmielewskiego ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 3/2007 z dnia 05.02.2007.
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 7/2006 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 3 marca 2006r. w sprawie partycypacji mieszkańców w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 2/2007 z dnia 11.01.2007.
w sprawie: przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej