Wyszukiwarka:

2006r.

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 53/2006 z dnia 19.12.2006.
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zagórowie
Zarządzenie Nr 52/2006 z dnia 29.12.2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Zarządzenie Nr 51/2007 z dnia 06.12.2006.
w sprawie: powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 49/2006 z dnia 30.11.2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Zarządzenie Nr 46/2006 a dnia 31.10.2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Zazrądzenie Nr 43/2006 z dnia 29.09.2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Zarządzenie Nr 39/2006 z dnia 31.08.2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Zarządzenie Nr 38/2006 z dnia 16.08.2006.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych na przebudowę drogi gminnej Myszakówek - Koszelewska Łąka.
Zarządzenie Nr 37/2006 z dnia 04.08.2006.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych na Dowóz dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Michalinowie Oleśnickim i klasy "0" w Zagórowie.
Zarządzenie Nr 36/2006 z dnia 01.08.2006.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych na Budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Adamierz
Zarządzenie Nr 35/2006 z dnia 31.07.2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Zarządzenie Nr 34/2006 z dnia 31.07.2006.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2006 r.
Zarządzenie Nr 33/2006 z dnia 22.07.2006.
w sprawie określenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego bhp oraz szczegółowych programów instruktażu w zakresie bhp i ppoż.
Zarządzenie nr 32/2006 z dnia 21.07.2006r.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót inwestycyjnych pod nazwą: "Remont drogi gminnej Osiny - Łazy"
Zarządzenie Nr 28/2006 z dnia 03.07.2006.
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji księgozbioru w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Zagórowie
Zarządzenie Nr 27/2006 z dnia 30.06.2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Zarządzenie Nr 26/2006 z dnia 22.06.2006.
w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łazińsku
Zarządzenie Nr 25/2006 z dnia 22.06.2006r.
w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łukomiu
Zarządzenie Nr 24/2006 z dnia 22.06.2006r
w sprawie : powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie
Zarządzenie Nr 23/2006 z dnia 31.05.2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Zarządzenie Nr 22/2006 z dnia 25.05.2006 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach nieograniczonych na : 1. Udzielenie kredytu krótkoterminowego. 2. Udzielenie kredytu długoterminowego.
Zarządzenie Nr 21/2006 z dnia 24.05.2006r.
w sprawie: regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łukomiu, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łazińsku i Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Zagórowie
Zarządzenie Nr 20/2006 z dnia 24.05.2006.
w sprawie organizacji stałego dyżuru , Burmistrza Gminy Zagórów na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
Zarządzenie Nr 18/2006 z dnia 15.05.2006.
w sprawie organizacji stanowiska kierowania Burmistrza Gminy Zagórów w czasie pokoju w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych lub innych szczególnych zdarzeń, a tak
Zarządzenie nr 17/2006 z dnia 15.05.2006.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na : "Remont elewacji budynków komunalnych"
Zarządzenie Nr 16/2006 z dnia 28.04.2006.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu nieograniczonym na : "Remont drogi gminnej Osiny-Łazy"
Zarządzenie Nr 15/2006 z dnia 25.04.2006.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach : "Naprawa dróg gruntowych żużlem paleniskowym"
Zarządzenie Nr 13/2006 z dnia 03.04.2006.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargu na : "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przedszkola w Zagórowie"
Zarządzenie Nr 12/2006 z dnia 31.03.2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Zarządzenie nr 10/2006 z dnia 04.04.2006
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i innych składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Zagórowie
Zarządzenie Nr 9/2006 z dnia 06.03.2006.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach : 1. Przebudowa ulicy Pyzderskiej 2. Przebudowa ulicy Lidmanowskiego
Zarządzenie Nr 8/2006 z dnia 06.03.2006.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru ofert w przetargach : 1. Budowa placów parkingowo - rekreacyjnych "Centrum wsi w miejscowości Trąbczyn" 2. Zagospodarowanie terenu szatą roślinną z elementami małej architektury "Skwer na D
Zarządzenie Nr 7/2006 z dnia 03.03.2006.
w sprawie partycypacji mieszkańców w kosztach budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta i gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 6/2006 z dnia 03.03.2006.
w sprawie: powołania komisji rozpatrującej oferty otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
Zarządzenie Nr 5/2006 z dnia 01.03.2006.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2005 r.
Zarządzenie Nr 4/2006 z dnia 28.02.2006.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2006 rok
Zarządzenie Nr 3/2006 z dnia 18.01.2006.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Modernizacja kotłowni węglowej "w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
Zarządzenie Nr 2/2006 z dnia 06.01.2006.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Dowóz dzieci "w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
Zarządzenie Nr 1/2006 z dnia 05.01.2006.
w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie