Wyszukiwarka:

2005 r.

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 37/2005 z dnia 29.12.2005.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych gminy.
Zarządzenie Nr 36/2005 z dnia 28.12.2005.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Zarządzenie Nr 34/2005 z dnia 05.12.2005.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Dostawę samochodu osobowego "w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
Zarządzenie Nr 32/2005 z dnia 28.11.2005.
dot. powołania komisji do dokonania odbioru inwestycji - remont rowu szczegółowego i kolektora w Trąbczynie
Zarządzenie Nr 31/2005 z dnia 15.11.2005.
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2006 rok .
Zarządzenie Nr 30/2005 z dnia 31.10.2005.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Zarządzenie Nr 29/2005 z dnia 25.10.2005.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Dostawę sprzęt komputerowego i oprogramowania" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 27/2005 z dnia 30.09.2005.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : 1. Remont drogi gminnej Nowa Wieś Zalesie , 2. Odwodnienie ulicy Limanowskiego w Zagórowie w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
Zarządzenie Nr 26/2005 z dnia 30.09.2005.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Zarządzenie Nr 25/2005 z dnia 14.09.2005.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
Zarządzenie Nr 24/2005 z dnia 05.09.2005.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa rowu w miejscowości Trąbczyn" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 23/2005 z dnia 01.09.2005.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Zarządzenie Nr 22/2005 z dnia 01.09.2005.
w sprawie powołania obwodwych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005r.
Zarządzenie Nr 21/2005 z dnia 01.09.2005.
w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do prowadzenia postępowań administracynych i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu zaliczek alimentacyjnych
Zarządzenie Nr 20/2005 a dnia 29.07.2005.
w sprawie rozliczenia kosztów usług bhp
Zarządzenie Nr 19/2005 z dnia 29.07.2005.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Zarządzenie Nr 18/2005 z dnia 29.07.2005.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2005r.
Zarządzenie Nr 17/2005 z dnia 04.07.2005.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 16/2005 z dnia 04.07.2005.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
Zarządzenie Nr 15/2005 z dnia 29.06.2005.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "rozbudowę budynku Gimnazjum nr 1 w Zagórowie "w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego .
Zarządzenie Nr 14/2005 z dnia 30.06.2005.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Zarządzenie Nr 13/2005 z dnia 17.06.2005.
w sprawie powołania Komisji ds. oszacowania szkód powstałych w wyniku ulewy na terenie sołectw Trąbczyn, Nowa Wieś, Osiny, Łazy, Mariantów, Zalesie
Zarządzenie Nr 12/2005 z dnia 31.05.2005.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Zarządzenie Nr 11/2005 z dnia 20.05.2005.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa drogi gminnej Zagórów - Oleśnica" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 10/2005 z dnia 17.05.2005.
w sprawie zatwierdzenia stawek opłat za świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie usługi komunalne
Zarządzenie Nr 9/2005 z dnia 06.05.2005.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej i wyboru oferty na :"Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 1 w Zagórowie" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego.
Zarządzenie Nr 8/2005 z dnia 04.05.2005.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej
Zarządzenie Nr 7/2005 z dnia 29.04.2005.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Zarządzenie Nr 6/2005 z dnia 15.03.2005.
w sprawie planu i metod dofinansowania form doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
Zarządzenie Nr 5/2005 z dnia 28.02.2005.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2005 rok
Zarządzenie Nr 4/2005 z dnia 28.02.2005.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2004 rok
Zarządzenie Nr 3/2005 z dnia 14.02.2005.
w sprawie obniżenia wartości sprzedażnej nieruchomości po byłym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
Zarządzenie Nr 2/2005 z dnia 08.02.2005.
w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert zgłoszonych w konkursie na realizację zadań publicznych - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu"
Zarządzenie Nr 1/2005 z dnia 08.02.2005.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu na zakup okularów na stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe