Wyszukiwarka:

2004 r.

Lista wiadomości
Zarządzenie Nr 33/2004 z dnia 30.12.2004.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
Zarządzenie Nr 32/2004 z dnia 21.12.2004r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu nr 36 zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005r.
Zarządzenie nr 31/2004 z dnia 2.12.2004r.
w sprawie powołania komisji do dokonania odbioru zadania inwestycyjnego realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD
Zarządzenie nr 30/2004 z dnia 30.11.2004r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
Zarządzenie Nr 29/2004 z dnia 15.11.2004r.
w sprawie projektu budżetu gminy i miasta na 2005 rok
Zarządzenie nr 28/2004 z dnia 3.11.2004r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - skontrum zdawczo - odbiorczego w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Zagórowie - Filia w Trąbczynie
Zarządzenie Nr 27/2004 z dnia 30.09.2004r.
w sprawie planu i metod dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Zagórów
Zarządzenie nr 26/2004 z dnia 30.09.2004.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok
Zarządzenie Nr 25/2004 z dnia 14.09.2004r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - skontrum zdawczo - odbiorczego w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Zagórowie - Filia w Łukomiu
Zarządzenie Nr 24/2004 z dnia 30.07.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa ulicy Targowej" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 23/2004 z dnia 30.07.2004r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za I półrocze 2004r.
Zarządzenie Nr 22/2004 z dnia 5.07.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Remont boiska szkolnego" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego
Zarządzenie Nr 21/2004 z dnia 5.07.2004r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Zarządzenie Nr 20/2004 z dnia 5.07.2004r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)
Zarządzenie Nr 19/2004 z dnia 30.06.2004r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .
Zarzadzenie Nr 18/2004 z dnia 30.06.2004r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 17/2004 z dnia 29.06.2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych w dniu 30.06.04r. na: 1. udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego, 2. udzielenie kredytu inwestycyjnego krótkoterminowego.
Zarządzenie Nr 16/2004 z dnia 29.06.2004r.
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zarządzenie Nr 15/2004 z dnia 16.06.2004r.
w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektorów Szkół Podstawowych w Kopojnie i Szetlewku.
Zarządzenie Nr 14/2004 z dnia 16.06.2004r.
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kopojnie
Zarządzenie Nr 13/2004 z dnia 15.06.2004r.
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Szetlewku
Zarządzenie Nr 12/2004 z dnia 15.06.2004r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji - skuntrum zdawczo - odbiorczego w Samorządowej Bibliotece Publicznej w Zagórowie - Filia w Kopojnie.
Zarządzenie Nr 11/2004 z dnia 31.05.2004r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004 rok.
Zarządzenie Nr 10/2004 z dnia 20.05.2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na:"Remont i modernizację Szkoły Podstawowej w Łukomiu"
Zarządzenie Nr 9/2004 z dnia 17.05.2004r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamenru Europejskiego zarządzonych na dzień 13 czerwca 2004r.
Zarządzenie Nr 8a/2004 z dnia 4.05.2004r.
w sprawie upioważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.
Zarządzenie Nr 8/2004 z dnia 4 maja 2004 r.
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagórowie do realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych
Zarządzenie Nr 7/2004 z dnia 31.03.2004r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2004rok
Zarządzenie Nr 6/2004 z dnia 4.03.2004r.
w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Zagórów za 2003 r.
Zarządzenie Nr 5/2004 z dnia 09.02.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego - procedura uproszczona.
Zarządzenie Nr 4/2004 z dnia 09.02.2004 r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na :"Budowę sieci wodociągowej z przyłączami" w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie : przetargu nieograniczonego - procedura uproszczona.
Zarządzenie Nr 3/2004 z dnia 02.02.2004r.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru oferty na : "Budowę drogi gminnej"
Zarządzenie Nr 2/2004 z dnia 30.01.2004r.
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania
Zarządzenie Nr 1/2004 z dnia 29.01.2004 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.